Listen Live
Logo
Webcam
EVENT


แฟนๆ ของหนุ่มฮอต Harry Styles
เตรียมกรี๊ด กับ World Tour ครั้งแรก ในฐานะศิลปินเดี่ยว

"Harry Styles Live On Tour In Bangkok"
7 พฤษภาคม ที่ อิมแพ็คอารีน่า เมืองทองธานี


พิเศษ!! แฟน Eazy FM ลุ้นบัตรคอนเสิร์ต Harry Styles ฟรี!!
เมื่อได้ยิน Key Song ของ Harry Styles ที่ดีเจกำหนดในแต่ละวัน
แล้วโทรเข้ามาที่ 02-269-0050
โทรติดเป็นสายแรกแล้วได้ออกอากาศรับบัตรคอนเสิร์ตทันที 2 ใบ

ร่วมสนุกพร้อมกัน 23 เมษายนนี้ ที่ Eazy FM 105.5

รายละเอียดการร่วมสนุก
- ติดตามฟัง Eazy FM 105.5 ตั้งแต่วันนี้ถึง 4 พฤษภาคม 2561
- หากคุณได้ยินเพลง Key Song Harry Styles ประจำวัน แล้วโทรมาเป็นสายแรกและได้ออกอากาศ รับบัตรคอนเสิร์ตฟรี
- ผู้โชคดี 1 ท่าน ได้รับบัตร 2 ใบ
- รวมจำนวนของรางวัลทั้งหมด 10 รางวัล
- สามารถติดตามฟังรายละเอียดกิจกรรม ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ทาง EAZY FM105.5 ตั้งแต่เวลา 10.00-24.00 น.
- ทางทีมงานจะติดต่อแจ้งรายละเอียดเรื่องการรับของรางวัลให้ผู้โชคดีทราบอีกครั้งในภายหลังหากไม่มารับของรางวัลตามช่วงเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล
- ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องมีชื่อตรงตามบัตรประชาชน บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัดขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่มีชื่อและนามสกุลตามจริง 1 ท่านต่อ 1 รางวัลเท่านั้น
และต้องนำสำเนาบัตรประชาชนพร้อมตัวจริงมาใช้สำหรับติดต่อขอรับของรางวัล หากชื่อและนามสกุลของผู้ร่วมกิจกรรมไม่ตรงกับเอกสารทางราชการ ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรางวัลดังกล่าวและมอบสิทธิ์ให้กับผู้ร่วมกิจกรรมท่านอื่นแทน
- ของรางวัล จะไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดได้
- ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี 12% ตามมูลค่าของของรางวัลที่ได้รับ (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)
- การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ถือเป็นสิทธิ์ของ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัดโดยการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด
- หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือ ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือของรางวัล หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผล เสียหาย
ต่อทางรายการ หรือ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัดทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันที หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ตัดสิทธิ์
ในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ
- สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกของพนักงานบริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัดและบริษัทในเครือ
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล กำหนดการ หรือเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า