listen live


NEXT :
PREV :
/ VIDEOS /

Nov 17, 2020 | ดู 2,532 ครั้ง

you! - LANY
Like water in the desert
ราวกับแหล่งน้ำกลางทะเลทราย
Impossible to find
เป็นไปไม่ได้เลยที่จะหามันพบ
But you found me when I was broken
แต่คุณได้พบกับผม ในยามที่กำลังแตกสลาย
Put me back together, gave me life
ประกอบผมขึ้นมาและมอบชีวิตให้กับผมอีกครั้ง
Like a flower in the concrete
ราวกับดอกไม้งามที่โตบนพื้นคอนกรีต
So beautiful and rare
งดงามและหายากเหลือเกิน
You gave me hope when I was empty
คุณมอบความหวัง แม้ในยามนั้นผมมันช่างว่างเปล่าเหลือเกิน
Walked me through the fire, you were there
ยอมเดินร่วมกันแม้มันจะร้อนดั่งไฟแผดเผา คุณก็ยังอยู่ตรงนั้นเสมอ


You're the sun to the moon
คุณเหมือนพระอาทิตย์ที่เปล่งแสงจนถึงดวงจันทรามืดมิด
You're my ocean painted blue
คุณคือผืนทะเลสีฟ้าครามของผม
You, I'm nothing without you
ถ้าหากไร้คุณ ผมคงไม่เหลืออะไรเลย
(Without you, without you)
(หากไร้คุณ หากไร้คุณขึ้นมา)


Like an angel in a nightmare
ราวกับนางฟ้าในฝันร้ายยามค่ำคืน
You opened up my eyes
ที่มาปลุกผมให้ตื่นขึ้น
Lookin' in all the wrong places
ท่ามกลางเรื่องผิดๆเหล่านี้
You're the one I needed this whole time
คุณเป็นเพียงคนเดียวที่ผมต้องการเสมอมา


You're the sun to the moon
คุณเหมือนพระอาทิตย์ที่เปล่งแสงจนถึงดวงจันทรามืดมิด
You're my ocean painted blue
คุณคือผืนทะเลสีฟ้าครามของผม
You, I'm nothing without you
ถ้าหากไร้คุณ ผมคงไม่เหลืออะไรเลย
(Without you, without you)
(หากไร้คุณ หากไร้คุณขึ้นมา)
You're the light in the dark
คุณเป็นดั่งแสงสว่างท่ามกลางความมืด
You're the arrow through my heart
ราวกับศรรักที่ปักตรงเข้ากลางใจ
You, I'm nothing without you (Oh-oh)
ถ้าหากไร้คุณ ผมคงไม่เหลืออะไรเลย
I'm nothing without you (Oh-oh)
I'm nothing without you (Oh-oh)
I'm nothing without you (Oh-oh)
ผมคงไม่เหลือสิ่งใดเลยหากไร้คุณI'm nothing without you
I'm nothing without you
I'm nothing without you
I'm nothing without you
ผมคงไม่เหลือสิ่งใดเลยหากไร้คุณ
You're the air in my lungs
คุณเป็นดั่งลมหายใจที่อยู่เต็มปอดของผม
You're the veins to my blood
เป็นดั่งเส้นเลือดที่โลหิตไหลเวียนอยู่ทั่วร่าง
Yeah, you, I'm nothing without you
ถ้าหากไร้คุณ ผมคงไม่เหลืออะไรเลย


You're the sun to the moon
คุณเหมือนพระอาทิตย์ที่เปล่งแสงจนถึงดวงจันทรามืดมิด
You're my ocean, painted blue
คุณคือผืนทะเลสีฟ้าครามของผม
You, I'm nothing without you
ถ้าหากไร้คุณ ผมคงไม่เหลืออะไรเลย
(Oh, without you, without you)
(หากไร้คุณ หากไร้คุณขึ้นมา)
You're the light in the dark
คุณเป็นดั่งแสงสว่างท่ามกลางความมืด
You're the arrow through my heart
ราวกับศรรักที่ปักตรงเข้ากลางใจ
You, I'm nothing without you (Oh-oh)
ถ้าหากไร้คุณ ผมคงไม่เหลืออะไรเลย
I'm nothing without you (Oh-oh)
I'm nothing without you (Oh-oh)
I'm nothing without you (Oh-oh)
ผมคงไม่เหลือสิ่งใดเลยหากไร้คุณ

App Downlaod IOS App Downlaod Android
เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม