Listen Live
Logo
Webcam
SPONSOR

เติมน้ำมันบางจาก E85 S รับน้าดื่ม 1.5 ลิตร ฟรี

Oct 01, 2019

เติมน้ำมันบางจาก E85 S รับน้าดื่ม 1.5 ลิตร ฟรี

บางจากฯ เชิญชวนผู้ใช้รถเลือกใช้น้ำมันคุณภาพดีต่อสิ่งแวดล้อม เติม E85 S ครบทุก 500 บาท รับน้าดื่มขนาด 1.5 ลิตร ฟรี 1 ขวด มูลค่า 15 บาท ตั้งแต่ 1 ส.ค. 62 – 31 ธ.ค. 62 หรือจนกว่าของจะหมด ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากทั่วประเทศที่ร่วมรายการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bangchakmarketplace.com บางจาก E85 S ราคาถูกกว่าน้ามันเบนซินชนิดอื่น และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

.:: ผู้สนับสนุนอื่นๆApp Downlaod IOS App Downlaod Android