Listen Live
Logo
Webcam
SPONSOR

GCจัดโครงการประกวดวาดภาพระบายสีมหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี4 ในหัวข้อ "เคมี..ที่เข้าถึงทุกความสุข" ชิงทุนการศึกษารวม 330,000 บาท

Sep 03, 2018

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ขอเชิญชวนเยาวชนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศร่วมโครงการประกวดวาดภาพระบายสี มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 4 ในหัวข้อ “เคมี..ที่เข้าถึงทุกความสุข”ชิงทุนการศึกษารวม 330,000 บาท

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และติดตามรายละเอียดต่าง ๆ ได้ทางFacebook -  PTTGC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมีหรือwww.pttgcgroup.com แล้วดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมส่งภาพวาดภายใต้หัวข้อ “เคมี..ที่เข้าถึงทุกความสุข” มาทางไปรษณีย์ที่ ประกวดวาดภาพมหัศจรรย์ปิโตรเคมีตู้ปณ. 16 ปณศ. จตุจักรกทม. 10900

เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้  – 5 พฤศจิกายน 2561ประกาศผลวันที่  20พฤศจิกายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2511-4178App Downlaod IOS App Downlaod Android