Listen Live
Logo
Webcam
SPONSOR

SCB CARE #ความใส่ใจไม่สิ้นสุด

Nov 15, 2017

ธนาคารไทยพาณิชย์ จึงขอแนะนำSCB CAREบริการหลังการขายของผลิตภัณฑ์ประกันที่พร้อมดูแลลูกค้าที่ซื้อประกันผ่านทางธนาคารตลอดอายุกรมธรรม์

ปัจจุบัน “ประกัน” ไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิต ประกันสุขภาพหรือประกันอุบัติเหตุ นับเป็นส่วนหนึ่งในขีวิตของเรา เพราะฉะนั้น การเลือกซื้อประกันกับที่ใดที่หนึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องพิจารณาอย่างละเอียด ในทุกๆ ด้าน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จึงขอแนะนำSCB CAREบริการหลังการขายของผลิตภัณฑ์ประกันที่พร้อมดูแลลูกค้าที่ซื้อประกันผ่านทางธนาคารตลอดอายุกรมธรรม์

SCB CARE TEAMเป็นเหมือนตัวแทนจากธนาคารไทยพาณิชย์ จะเข้าเยี่ยมลูกค้าที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเพื่อส่งมอบความห่วงใยและช่วยให้คำแนะนำในเรื่องของการเคลม พร้อมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ความคุ้มครองของลูกค้า หรือหากลูกค้าต้องการทำเรื่องเคลมประกันที่สาขา ลูกค้าก็สามารถยื่นเคลมประกันผ่านช่องทางสาขาธนาคารไทยพาณิชย์ที่มีมากกว่า 1,000 สาขาทั่วประเทศด้วยระบบการเคลมประกันแบบออนไลน์ ลูกค้าจะได้รับความสะดวกรวดเร็วและมีการแจ้งสถานะการเคลมไปยังลูกค้าเป็นระยะๆ

มั่นใจได้เลยว่า ลูกค้าที่ซื้อประกันผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์จะได้รับการดูแลจากธนาคาร ไม่ใช่แค่จากพนักงานเพียงคนเดียว แต่เป็นพนักงานไทยพาณิชย์ทุกคนจากทุกสาขาทั่วประเทศ

SCB CARE #ความใส่ใจไม่สิ้นสุด

http://www.scb.co.th/scbcare/

.:: ผู้สนับสนุนอื่นๆApp Downlaod IOS App Downlaod Android