listen live


/ NEWS /

กระทรวงสาธารณสุข เพิกถอนทะเบียนตำรับยา 25 ตำรับ ที่มี 'พาราเซตามอล' เป็นส่วนประกอบ เสี่ยงเกิดอันตราย

Sep 11, 2019 / ดู 1,876 ครั้ง

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คําสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่องเพิกถอนทะเบียนตํารับยา หลังพบปัญหาจากการใช้ยาพาราเซตามอลมากขึ้น โดยพบทั้งอาการไม่พึงประสงค์ในลักษณะการแพ้ยา และอาการผลข้างเคียง เช่น การเกิดพิษต่อตับ จากการใช้ยาไม่เหมาะสม การได้รับยาซ้ําซ้อน การใช้ยาเกินขนาดโดยไม่ตั้งใจ หรือการใช้ยาร่วมกับการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ใช้ยา จึงมีคําสั่งเพิกถอนทะเบียนตํารับยาที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ ชนิดรับประทาน จํานวน 25 ตํารับ ได้แก่
 
1. V - COLDTAC
2. SALICAP
3. V - COLDTAC
4. ORPHENTA
5. PARADROP
6. PHENACOLD
7. PONY SYRUP
8. PARANIC TABLETS
9. MICOLD
10. REDDY TABLET
11. UPCOPAN
12. CETAMOL
13. CODAMOL TABLETS (WHITE)
14. CODAMOL TABLETS
15. PARACETAMOL 325 MG. TABLETS
16. PARACETAMOL 325 MG TABLETS (WHITE)
17. PARACETAMOL 500 MG TABLETS (GREEN)
18. PARITER
19. CODAMOL
20. DAY TEMP PARACETAMOL 500
21. DAY TEMP PARACETAMOL 500
22. FARMARS(R) PARACETAMOL 500
23. CODARIN - A
24. CODATAB
25.  KALA - SYRUP DROPS
 

ที่มา ratchakitcha
ภาพ sanook
App Downlaod IOS App Downlaod Android
เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม