listen live


/ NEWS /

เริ่มเก็บค่าผ่านทางวงแหวนรอบนอกพระประแดง-บางขุนเทียน 20 พ.ค.นี้!!

May 15, 2019 / ดู 656 ครั้ง

 
นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ในวันที่ 20 พ.ค. 2562 เวลา 00.01 น. การทางพิเศษแห่งประเทศไทยจะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางแทนกรมทางหลวงบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน
 
ซึ่งเป็นไปตามตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปีพ.ศ.2554 และ เมื่อวันที่ 30 เม.ย.62 โดยอัตราค่าธรรมเนียมผ่านทางเป็นไปตามกฎกระทรวงปีพ.ศ.2555 สำหรับรถ 4 ล้อ, รถ 6 ล้อ และรถที่มีล้อเกิน 6 ล้อขึ้นไป ในอัตรา 15 บาท, 25 บาท และ 35 บาท ตามลำดับ

 
สำหรับค่าธรรมเนียมผ่านทางที่จัดเก็บได้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยจะนำส่ง เพื่อเข้าบัญชีเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้เก็บรักษา โดยจะนำไปใช้ในการบำรุงรักษาทางและ สะพาน ตลอดจนระบบอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการจราจรให้แก่ประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง
 
รวมทั้งใช้สำหรับการก่อสร้างขยายโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายทางอื่นๆในอนาคต ซึ่งจะเป็นการช่วยลดภาระงบประมาณแผ่นดิน รักษาวินัยทางการเงินการคลังภาครัฐ พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ของประเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป
 
ที่มา ข่าวสด
ภาพ springnews
App Downlaod IOS App Downlaod Android
เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม