Listen Live
Logo
Webcam
NEWS

ความสำคัญและการเตรียมน้ำอภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

Apr 04, 2019 / ดู 523 ครั้ง

ความสำคัญของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นโบราณราชประเพณีที่ต้องทำเพื่อความเป็นพระมหากษัตริย์อย่างสมบูรณ์ ดังความใน “จดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” ว่า
 
“...ตามราชประเพณีในสยามประเทศนี้ ถือเปนตำราแต่โบราณว่า
พระมหากระษัตริย์ซึ่งเสด็จผ่านพิภพ ต้องทำพระราชพิธีบรมราชาภิเษกก่อน
จึงจะเปนพระราชาธิบดีโดยสมบูรณ์ ถ้ายังมิได้ทำพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอยู่ตราบใด
ถึงจะได้ทรงรับรัชทายาทเมื่อเสด็จเข้าไปประทับอยู่ในพระราชวังหลวง ก็เสด็จอยู่เพียงณที่พักแห่งหนึ่ง
พระนามที่ขานก็คงใช้พระนามเดิม เปนแต่เพิ่มคำว่า “ซึ่งทรงสำเร็จราชการแผ่นดิน” เข้าข้างท้ายพระนาม
แลคำรับสั่งก็ยังไม่ใช้พระราชโองการ จนกว่าจะได้สรงมุรธาภิเษก ทรงรับพระสุพรรณบัฏจารึกพระบรมราชนามาภิธัย
กับทั้งเครื่องราชกกุธภัณฑ์จากพระมหาราชครูพราหมณ์ผู้ทำพิธีราชาภิเษกแล้ว
จึงเสด็จขึ้นเฉลิมพระราชมณเฑียร ครอบครองสิริราชสมบัติสมบูรณ์ด้วยพระเกียรติยศ
แห่งพระราชามหากระษัตริย์แต่นั้นไป...”
 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นราชประเพณีคู่สังคมไทยมายาวนานโดยได้รับอิทธิพลจากคติอินเดีย แต่ลักษณะการพระราชพิธีแต่เดิมมีแบบแผนรายละเอียดเป็นอย่างไรไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด แม้แต่การเรียกชื่อพิธีก็แตกต่างกันออกไปในแต่ละสมัย เช่น สมัยอยุธยา สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเรียกว่า “พระราชพิธีราชาภิเษก” หรือ “พิธีราชาภิเษก” ส่วนในปัจจุบันเรียกว่า “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”
 

 
การเตรียมน้ำอภิเษก
 
1. แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้สำหรับการเตรียมน้ำอภิเษกและน้ำสรงพระมุรธาภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
 
- น้ำสรงพระมุรธาภิเษก ประกอบด้วย เบญจสุทธคงคาและน้ำจาก 4 สระ ในจังหวัดสุพรรณบุรี
- น้ำอภิเษก ประกอบด้วย น้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จากกรุงเทพฯ และน้ำศักดิ์สิทธิ์จาก 76 จังหวัด
- รวมแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จำนวน 108 แหล่ง
 
2. ขั้นตอนการเตรียมน้ำสำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ประกอบด้วย
 
1. พลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทุกจังหวัด ในวันที่ 6 เมษายน 2562
2. ตั้งพิธีน้ำอภิเษก ณ พระอารามสำคัญต่างๆ ทั่วประเทศ ในวันที่ 8 เมษายน 2562
3. ทำพิธีเสกน้ำอภิเษกรวมจากกรุงเทพมหานครและ 76 จังหวัด ณ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ในวันที่ 18 เมษายน 2562
4. แห่เชิญน้ำอภิเษกจากวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันที่ 19 เมษายน 2562
 
3. คำศัพท์เกี่ยวกับการเตรียมน้ำอภิเษกและน้ำสรงพระมุรธาภิเษก
 
พิธีสรงพระมุรธาภิเษก
หมายถึง การยกให้ หรือการแต่งตั้งโดยการทำพิธีรดน้ำ ซึ่งตามคติความเชื่อของพราหมณ์ถือว่า การยกให้ผู้ใดเป็นใหญ่ทรงสิทธิ์อำนาจนั้น จะต้องทำด้วยพิธีรดน้ำศักดิ์สิทธิ์
 
เบญจสุทธคงคา หมายถึง แม่น้ำที่บริสุทธิ์ 5 สาย อนุโลมว่าเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกับปัญจมหานทีในประเทศอินเดีย
แม่น้ำ 5 สายดังกล่าวได้แก่
 
1. แม่น้ำบางปะกง ตักน้ำที่บึงพระอาจารย์ แขวงเมืองนครนายก
2. แม่น้ำป่าสัก ตักน้ำที่ตำบลท่าราบ แขวงเมืองสระบุรี
3. แม่น้ำเจ้าพระยา ตักน้ำที่ตำบลบางแก้ว แขวงเมืองอ่างทอง
4. แม่น้ำราชบุรี ตักน้ำที่ตำบลดาวดึงส์ แขวงเมืองสมุทรสงคราม
5. แม่น้ำเพชรบุรี ตักน้ำที่ตำบลท่าไชย แขวงเมืองเพชรบุรี
 
น้ำจากเบญจสุทธคงคาเริ่มใช้ครั้งแรกในพระราชพิธีราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โดยเจือกับน้ำจากสระเกษ สระแก้ว สระคงคา สระยมนา [ยม-มะ-นา] ในแขวงเมืองสุพรรณบุรี ต่อมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้นำน้ำจากแหล่งน้ำสำคัญอื่น ๆ เจือน้ำจากเบญจสุทธคงคาด้วย
 
สระ 4 สระในจังหวัดสุพรรณบุรี
ได้แก่ สระเกษ สระแก้ว สระคา และสระยมนา เป็นแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับการสรงพระมุรธาภิเษกมาตั้งแต่สมัยอยุธยา
 

  


ข้อมูลจาก พระลาน (1) (2)
ภาพประกอบ สุพรรณ

GAMES & PRIZES

App Downlaod IOS App Downlaod Android