listen live


NEXT :
PREV :

.:: กติกา ::.

รายละเอียดการร่วมสนุก

 1. พิมพ์ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร ลงทะเบียนผ่าน Line Official : BecTeroRadio หรือ eazyfm.com แล้วเลือกโรงแรมที่คุณอยากไป
 2. การลงทะเบียนในแต่ละครั้งสามารถเลือกได้ 1 โรงแรม และสามารถลงทะเบียนร่วมสนุกได้ไม่จำกัด
 3. ร่วมสนุกลงทะเบียนได้ตั้งแต่เที่ยงคืนของวันจันทร์ถึง เวลา 19.00 น. ของวันศุกร์ ในแต่ละสัปดาห์
 4. ในแต่ละสัปดาห์ ดีเจประกาศจะสุ่มเลือกผู้ร่วมสนุกเพื่อร่วมพูดคุยกับดีเจผ่านทางหน้าไมค์ทุกวัน ทุกช่วงดีเจ ช่วงดีเจละ 1 ท่านผู้โชคดี
 5. ผู้ร่วมสนุกที่ได้ร่วมพูดคุยออกอากาศ และทั้งที่ไม่ได้ออกอากาศจะมีสิทธิ์ได้ลุ้นรางวัลโดยเท่าเทียมกัน
 6. ทุกวันศุกร์ในแต่ละสัปดาห์ ดีเจจะรวบรวมรายชื่อผู้โชคดีทั้งหมดที่มีสิทธิ์ลุ้นแพ็กเกจห้องพักประจำสัปดาห์ และทำการคัดเลือก 1 ผู้โชคดีที่จะได้รับแพ็กเกจห้องพัก พร้อมตั๋วเครื่องบินประจำสัปดาห์ จำนวน 4 ท่าน โดยทำการคัดเลือกทุกวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ ในช่วงของดีเจผึ้ง
 7. แจกรางวัลสัปดาห์ละ 1 รางวัล (ทุกวันศุกร์) รวม 3 สัปดาห์ รวม 3 รางวัล ๆ ละ 4 ท่าน
 8. ช่วงเวลาการร่วมกิจกรรม ตั้งแต่ วันที่ 7-25 กันยายน 2563
 9. ติตตามฟังรายละเอียดกิจกรรม ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ทาง Eazy FM.105.5
 10. สงวนสิทธิ์รางวัลเฉพาะผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น, ซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด
 11. หากตรวจพบว่ามีการนำของรางวัลที่ได้ไปจำหน่าย หรือขายต่อ หรือยกสิทธิ์การเดินทางให้ท่านอี่น ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ยกเลิกของรางวัลดังกล่าวทันที และจะไม่มีการชดเชยของรางวัลไม่ว่ากรณีใด ๆ
 12. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเสียภาษี ของรางวัล 12% ของมูลค่าของรางวัลที่ท่านได้รับ
 13. ผู้ร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงท่านละ 1 รางวัลเท่านั้น
 14. ระยะเวลาการเดินทาง และเข้าพัก ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช้ Voucher ได้ และวันเดินทาง หรือ การเข้าพักจะต้องมีการสำรองสิทธิ์ล่วงหน้า และขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งที่ว่าง หรือจำนวนห้องที่ว่างอยู่ในขณะนั้น
 15. ของรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 16. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องต้องยินยอมตกลงให้ความร่วมมือ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ต่างๆ ตามที่ บริษัท BEC-Tero Radio จำกัด กำหนดไว้ทุกประการ
 17. การคัดเลือก และประกาศรายชื่อผู้โชคดี เพื่อรับรางวัล ถือเป็นสิทธิ์ของ บริษัท BEC-Tero Radio จำกัด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด
 18. หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือ ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล หรือของรางวัล หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผล เสียหายต่อทางรายการหรือ บริษัท BEC-Tero Radio จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันที หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ตัดสิทธิในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ
 19. สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกของพนักงานบริษัท BEC-Tero Radio จำกัด และบริษัทในเครือ

สนับสนุนโดย

             

        

 

 
App Downlaod IOS App Downlaod Android
เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม