Listen Live
Logo
Webcam
EVENT

.:: กติกา ::.


ร่วมขอเพลงรักที่คุณอยากฟัง ผ่านทาง You Pick, We Play ตามขั้นตอนต่อไปนี้

- เข้าไปที่ www.eazyfm.com คลิกที่ Menu หรือ Banner : You Pick We Play

- หรือ BEC-Tero Radio app – เลือก Eazy FM 105.5 กดที่แถบเมนู แล้วเลือก You Pick We Play

- พิมพ์ชื่อเพลงรักที่คุณอยากฟัง

- กรอกข้อมูลของคุณให้ครบถ้วน ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ สำหรับการติดต่อกลับ

- หากเพลงที่ถูกเปิดตรงกับเพลงที่คุณขอ ทางดีเจจะทำการคัดเลือกผู้โชคดี 1 ท่าน ต่อวัน

- คัดเลือกผู้โชคดี วันละ 1 ท่าน รวม 8 วัน ทั้งหมด 8 ท่าน

- เริ่มคัดเลือกผู้โชคดี ตั้งแต่วันที่ 5-14 กุมภาพันธ์ 2561

- ผู้โชคดีที่ได้รับการติดต่อกลับจากทีมงาน ทั้ง 8 ท่าน จะได้ของรางวัลบัตรล่องเรือทานอาหาร จาก เจ้าพระยาปริ้นเซส **ของรางวัลไม่สามารถใช้ได้ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561**

- ติดตามฟังรายละเอียดกิจกรรม ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 1-14 กุมภาพันธ์ 2561

- ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเสียภาษี ของรางวัล 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัลที่ท่านได้รับ (ถ้ามี)

- ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน ขายต่อ หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดได้ โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องมีชื่อตรงตามบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องต้องยินยอมตกลงให้ความร่วมมือ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ต่างๆ ตามที่ บริษัท BEC-Tero Radio จำกัด กำหนดไว้ทุกประการ

- การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้โชคดี เพื่อรับรางวัล ถือเป็นสิทธิ์ของ บริษัท BEC-Tero Radio จำกัด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด

- หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือ ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล หรือของรางวัล หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผล เสียหายต่อทางรายการหรือ บริษัท BEC-Tero Radio จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันที หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ตัดสิทธิในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ

- สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกของพนักงานบริษัท BEC-Tero Radio จำกัด และบริษัทในเครือ