listen live


.:: กติกา ::.

 • ร่วมโหวตเพลงของ Spice Girls ผ่านทาง You Pick, We Play ตามขั้นตอนต่อไปนี้
 • เข้าไปที่ www.eazyfm.com คลิกที่ Banner กิจกรรม Eazy World Concert หรือ คลิกแถบเมนู You Pick We Play
 • หรือ BEC-Tero Radio app – เลือกคลื่น Eazy FM 105.5 คลิกที่ไอคอน You Pick We Play หรือคลิกที่แถบเมนู Promotion แล้วเลือก Banner กิจกรรม Eazy World Concert
 • จากนั้นให้เลือกเพลง Spice Girls ที่คุณอยากโหวตให้
 • พร้อมกรอกข้อมูลของคุณให้ครบถ้วน ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ สำหรับการติดต่อกลับ
 • หากเพลงที่ถูกเปิดตรงกับเพลงที่คุณโหวต ทางดีเจจะทำการคัดเลือกขึ้นมา 1 ผู้โชคดี
 • คัดเลือกผู้โชคดี วันละ 3 ท่าน รวม 15 วัน ทั้งหมด 45 ท่าน
 • ผู้โชคดีที่ได้รับการติดต่อกลับจากทีมงาน ทั้ง 45 ท่าน จะได้ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกหาผู้โชคดีในรอบสุดท้าย ที่จะได้ไปร่วมทริปกับ Eazy FM 105.5
 • ติดตามฟังรายละเอียดกิจกรรม ทุกวันจันทร์อาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 4-29 มีนาคม 2562
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเสียภาษี ของรางวัล 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัลที่ท่านได้รับ
 • ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดได้ โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องมีชื่อตรงตามบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องต้องยินยอมตกลงให้ความร่วมมือ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ต่างๆ ตามที่ บริษัท BEC-Tero Radio จำกัด กำหนดไว้ทุกประการ
 • การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้โชคดี เพื่อรับรางวัล ถือเป็นสิทธิ์ของ บริษัท BEC-Tero Radio จำกัด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด
 • หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือ ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล หรือของรางวัล หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผล เสียหายต่อทางรายการหรือ บริษัท BEC-Tero Radio จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันที หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ตัดสิทธิในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ
 • สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกของพนักงานบริษัท BEC-Tero Radio จำกัด และบริษัทในเครือApp Downlaod IOS App Downlaod Android
เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม