listen live


.:: กติกา ::.

 1. โพสรูปคู่ของคุณกับคุณแม่ผ่านทาง Facebook หรือ Instagram พร้อมบอกเหตุผลสั้น ๆ ว่า 'คุณแสดงความรักกับคุณแม่ด้วยวิธีไหน' และติดแฮชแท็ก #EazyMothersDay #BuddyOrientalRiverside

 2. กด Share โพสต์กิจกรรม โดยภาพกิจกรรมจะโพสต์ใน Facebook : Eazy FM 105.5

 3. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องทำให้ครบทุกขั้นตอน

 4. อย่าลืมตั้ง Profile ให้เป็นแบบ Public (สาธารณะ)

 5. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถโพสต์ และ Share ได้มากกว่า 1 ครั้ง และสามารถโพสต์ได้ใหม่ตลอดระยะเวลากิจกรรมที่กำหนดไว้

 6. ทางทีมงานจะคัดเลือกผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อคัดเลือกผู้โชคดีที่จะได้รับรางวัล รวมทั้งหมด 5 รางวัล

 7. ระยะเวลาการร่วมสนุก ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนและร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 5 - 9 สิงหาคม 2562

 8. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ทางหน้ากิจกรรมนี้

 9. ผู้ที่ได้รับรางวัล จะมีทางทีมงานติดต่อเพื่อแจ้งรายละเอียดเรื่องการรับของรางวัลให้ทราบอีกครั้ง หากไม่มารับของรางวัลตามช่วงเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล

 10. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องมีชื่อตรงตามบัตรประชาชน บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัดขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่มีชื่อและนามสกุลตามจริง 1 ท่านต่อ 1 รางวัลเท่านั้นและต้องนำสำเนาบัตรประชาชนพร้อมตัวจริงมาใช้สำหรับติดต่อขอรับของรางวัล หากชื่อและนามสกุลของผู้ร่วมกิจกรรมไม่ตรงกับเอกสารทางราชการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรางวัลดังกล่าว และมอบสิทธิ์ให้กับผู้ร่วมกิจกรรมท่านอื่นแทน

 11. ของรางวัล จะไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดได้

 12. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี 12% ตามมูลค่าของของรางวัลที่ได้รับ (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)

 13. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องยินยอมตกลงให้ความร่วมมือและยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ต่างๆ ตามที่ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัดกำหนดไว้ทุกประการ

 14. หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือ ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือของรางวัล หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผล เสียหาย ต่อทางรายการ หรือ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัดทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันที หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ตัดสิทธิในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ

 15. สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกของพนักงานบริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัดและบริษัทในเครือ

 16. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล กำหนดการ หรือเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าApp Downlaod IOS App Downlaod Android
เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม