Listen Live
Logo
Webcam
EVENT

.:: กติกา ::.


1. การลงทะเบียนร่วมสนุก ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์กิจกรรมนี้เท่านั้นกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ซึ่งคุณสามารถเลือกโพสได้ทั้งในเว็บไซต์ หรือเลือกโพสผ่านทาง IG โดยจะต้องผ่านการลงทะเบียนทุกครั้ง สำหรับผู้ร่วมเคยลงทะเบียนร่วมกิจกรรมอื่นๆ ก่อนหน้านี้ จะต้องลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ให้ผู้ร่วมกิจกรรมลงทะเบียนร่วมสนุกเพียงครั้งเดียวเท่านั้น แล้วสามารถร่วมสนุกได้ตลอดระยะเวลากิจกรรมโดยไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำอีก (สงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนที่ถูกต้องและให้ข้อมูลที่เป็นจริงเท่านั้น)

2.
การร่วมกิจกรรมผ่านทาง www.eazyfm.com
2.1 ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องทำการลงทะเบียนร่วมสนุกลงทะเบียนตามที่แจ้งในข้อ (1)
2.2
การโพสผ่าน IG ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องโพสต์รูปคู่ของคุณ พร้อมใส่ #EazyRunningOfTheBrides7
แล้วโพสต์ลงบน Instagram ของผู้ร่วมกิจกรรมเองตามบัญชีผู้ใช้ (Instagram Account) ที่ได้ลงทะเบียนไว้
ผ่านทาง www.eazyfm.com ตั้ง profile ให้เป็นแบบ Public (สาธารณะ)

3. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถโพสต์รูปได้มากกว่า 1 ครั้ง และสามารถโพสต์ได้ใหม่ตลอดระยะเวลากิจกรรมที่กำหนดไว้โดยผู้สมัครทุกท่านจะต้องลงทะเบียน ผ่านทาง www.eazyfm.com

4. โพสต์รูปคู่ + ชื่อ-นามสกุล + เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ และ กำหนดเวลาที่มี Plan จะแต่งงาน

5. ทางคณะกรรมการจะคัดเลือกผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำตามขั้นตอนระบุไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อเพื่อคัดเลือกผู้โชคดี 300 คู่ และประกาศชื่อผู้โชคดีผ่านทางหน้าเว็บไซต์

6. ร่วมกิจกรรมโพสรูปได้ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม - 23 พฤศจิกายน 2561

7. ติดตามฟังรายละเอียดกิจกรรม ทุกวันจันทร์อาทิตย์ ทาง Eazy FM.105.5

8. ผู้ที่ได้รับคัดเลือก จะมีทางทีมงานติดต่อแจ้งการมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมให้ทราบอีกครั้ง

9. ผู้โชคดีทั้ง 300 คู่ จะต้องไปแสดงตนยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ที่ CDC เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทราเพื่อรับทราบรายละเอียดการแข่งขันโดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อนัดหมายให้ทราบอีกครั้ง

10. หากผู้เข้าแข่งขันไม่มายืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ทางเราจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561

11. ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถโอนเสิทธิ์ให้ผู้อื่นลงแข่งขันแทนท่าน

12. ผู้เข้าแข่งขัน จะต้องยินยอมตกลงให้ความร่วมมือ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ต่างๆ ตามที่ บริษัท BEC-Tero Radio จำกัด กำหนดไว้ทุกประการ

13. การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้โชคดี เพื่อรับรางวัล ถือเป็นสิทธิ์ของ บริษัท BEC-Tero Radio จำกัด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด

14. หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือ ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล หรือของรางวัล หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผล เสียหายต่อทางรายการหรือ บริษัท BEC-Tero Radio จำกัดทางบริษัทฯมีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันทีหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

15. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเสียภาษี ของรางวัล 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัลที่ท่านได้รับ

16. ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดได้ โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องมีชื่อตรงตามบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล

17. สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกของพนักงานบริษัท BEC-Tero Radio จำกัด และบริษัทในเครือ