Listen Live
Logo
Webcam
EVENT

.:: เงื่อนไข ::.

 1. การลงทะเบียนร่วมสนุก ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์กิจกรรมนี้เท่านั้น พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเลือกโพสต์ภาพคู่ของคุณได้ทั้งในเว็บไซต์ หรือทาง Instagram (สงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนที่ถูกต้องและให้ข้อมูลที่เป็นจริงเท่านั้น)

 2. วิธีการร่วมกิจกรรมผ่านทาง www.eazyfm.com และ Instagram
  2.1 ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องทำการลงทะเบียนและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่แจ้งในข้อ (1)

  ตัวอย่าง  2.2 ผู้ร่วมสนุกกิจกรรมที่ต้องการโพสต์ภาพผ่านเว็บไซต์ สามารถโพสต์ภาพคู่ของคุณได้ในหน้าลงทะเบียน เลือกโพสต์รูปผ่าน Web โดยไฟล์ภาพจะต้องมีขนาดไม่เกิน 2 MB

  ตัวอย่าง  2.3 ผู้ร่วมสนุกกิจกรรมที่ต้องการโพสต์ภาพผ่าน Instagram สามารถโพสต์ภาพคู่ของคุณ พร้อมใส่ #EazyRunningOfTheBrides8 และตั้ง profile ให้เป็นแบบ Public (สาธารณะ) โดยหลังจากการโพสต์ภาพทุกครั้ง ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องมาลงทะเบียนในหน้ากิจกรรมนี้ พร้อมระบุบัญชีผู้ใช้ (Instagram Account) และ URL ของภาพที่โพสต์ทุกครั้ง

  ตัวอย่าง 3. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถโพสต์รูปไม่จำกัดจำนวนครั้งตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยผู้สมัครทุกท่านจะต้องลงทะเบียนผ่านทางหน้ากิจกรรมนี้ทุกครั้ง

 4. รูปภาพของท่าน จะอัปโหลดขึ้นในหน้า 'แกลเลอรี่' เมื่อผู้ร่วมสนุกได้ลงทะเบียนและอัปโหลดภาพ จะถือว่าท่านยอมรับให้เผยแพร่รูปภาพ

 5. ทางคณะกรรมการจะคัดเลือกผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำตามขั้นตอนระบุไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อคัดเลือกผู้โชคดี 150 คู่และประกาศชื่อผู้โชคดีผ่านทางหน้าเว็บไซต์

 6. ลงทะเบียนและโพสต์ภาพร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 15 พฤศจิกายน 2562

 7. ติดตามฟังรายละเอียดกิจกรรมได้ทุกวัน ทาง Eazy FM 105.5

 8. ผู้โชคดีทั้ง 150 คู่ จะต้องไปแสดงตนยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ถนนพระราม 1 เพื่อรับทราบรายละเอียดการแข่งขัน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อนัดหมายให้ทราบอีกครั้ง หากผู้เข้าแข่งขันไม่มายืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว ทางเราจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562

 9. ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นลงแข่งขันแทนท่าน

 10. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องยินยอมตกลงให้ความร่วมมือและยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ต่างๆ ตามที่ บริษัท BEC-Tero Radio จำกัด กำหนดไว้ทุกประการ

 11. การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้โชคดี เพื่อรับรางวัล ถือเป็นสิทธิ์ของ บริษัท BEC-Tero Radio จำกัด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

 12. หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือ ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล หรือของรางวัล หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผล เสียหายต่อทางรายการหรือ บริษัท BEC-Tero Radio จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันที หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 13. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเสียภาษี ของรางวัล 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัลที่ท่านได้รับ

 14. ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดได้ โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องมีชื่อตรงตามบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล

 15. สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกของพนักงานบริษัท BEC-Tero Radio จำกัด และบริษัทในเครือ