Listen Live
Logo
Webcam
EVENT

.:: กติกา ::.

ต่อที่ 1

 • เพียงติดตามฟังช่วง Katy Perry Special ในวันที่ 31 มีนาคม และ 1 เมษายนตามเวลาที่กำหนด
 • Comment ใต้โพสกิจกรรมตามหัวข้อที่กำหนดไว้ ในหน้า FB Eazy FM
 • สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม ตั้งแต่เวลา 11.00 ถึงวันที่ 1 เมษายน เวลา 24.00 น.
 • 1 comment ที่โดนใจคณะกรรมการมากที่สุดจะได้รับบัตรคอนเสิร์ต 2 ใบ
 • ประกาศผลวันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น.
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด

ต่อที่ 2

 • ติดตามฟัง Eazy FM 105.5 ตั้งแต่วันที่ 2-5 เมษายน 2561
 • หากคุณได้ยินเพลง Key Song Katy Perry ประจำวันแล้วโทรมาเป็นสายแรกรับบัตรคอนเสิร์ตฟรี
 • ผู้โชคดี 1 ท่าน ได้รับบัตร 2 ใบ
 • รวมจำนวนของรางวัลทั้งหมด 4 รางวัล
 • สามารถติดตามฟังรายละเอียดกิจกรรม ทุกวันจันทร์ศุกร์ ทาง EAZY FM105.5 ตั้งแต่เวลา 10.00-24.00 .
 • ทางทีมงานจะติดต่อแจ้งรายละเอียดเรื่องการรับของรางวัลให้ผู้โชคดีทราบอีกครั้งในภายหลังหากไม่มารับของรางวัลตามช่วงเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล
 • ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องมีชื่อตรงตามบัตรประชาชน บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัดขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่มีชื่อและนามสกุลตามจริง 1 ท่านต่อ 1 รางวัลเท่านั้น และต้องนำสำเนาบัตรประชาชนพร้อมตัวจริงมาใช้สำหรับติดต่อขอรับของรางวัล หากชื่อและนามสกุลของผู้ร่วมกิจกรรมไม่ตรงกับเอกสารทางราชการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรางวัลดังกล่าว และมอบสิทธิ์ให้กับผู้ร่วมกิจกรรมท่านอื่นแทน
 • ของรางวัล จะไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดได้
 • ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี 12% ตามมูลค่าของของรางวัลที่ได้รับ (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)
 • การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ถือเป็นสิทธิ์ของ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัดโดยการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด
 • หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือ ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือของรางวัล หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผล เสียหาย ต่อทางรายการ หรือ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัดทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันที หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ตัดสิทธิในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ
 • สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกของพนักงานบริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัดและบริษัทในเครือ
 • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลกำหนดการหรือเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า