Listen Live
Logo
Webcam
EVENT

.:: กติกา ::.

1. เพียงร่วมสนุกตอบคำถามในคอมเมนท์โพสต์เฟซบุ๊กว่า "คุณจะได้ฟังเพลงอะไร? ที่เป็นสไตล์ใหม่ พร้อมข้อความที่คิดว่าสะดุดใจทีมงาน"
2. ข้อความไหนโดนใจทีมงานมากที่สุด รับบัตรชม KAMALA LIVE IN CONCERT ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 รอบ 2 ทุ่มตรง ที่ห้องกมลทิพย์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรม The Sukosol Bangkok จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่า 1,500 บาท/ ที่นั่ง
3. ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ - 6 พฤศจิกายน 2561
4. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
5. ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดได้ โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องมีชื่อตรงตามบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล
6. ผู้โชคดีต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและเอกสารอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนดมาเป็นหลักฐานในการรับรางวัลด้วยตนเอง
7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องต้องยินยอมตกลงให้ความร่วมมือ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ตามที่ บริษัท BEC-Tero Radio จำกัด กำหนดไว้ทุกประการ
8. การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้โชคดีเพื่อรับรางวัล ถือเป็นสิทธิ์ของ บริษัท BEC-Tero Radio จำกัด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
9. หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล หรือของรางวัล หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผลเสียหายต่อทางรายการหรือ บริษัท BEC-Tero Radio จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันที หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ตัดสิทธิในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ
10. สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกของพนักงานบริษัท BEC-Tero Radio จำกัด และบริษัทในเครือ