Listen Live
Logo
Webcam
EVENT

.:: ของรางวัล ::.

บัตรชม KAMALA LIVE IN CONCERT
ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 รอบ 20.00 น.
ที่ห้องกมลทิพย์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรม The Sukosol Bangkok
จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่า 1,500 บาท / ที่นั่ง

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561