Listen Live
Logo
Webcam
EVENT

.:: กติกา ::.

1. ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.eazyfm.com เพื่อรักษาสิทธิ์กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (สงวนสิทธิ์ ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนที่ถูกต้องและเป็นจริงเท่านั้น)
2. ร่วมสนุกง่ายๆ เพียงตอบคำถามว่า... "คุณอยากให้คนดังคนไหน เป็นสตรีหมายหนึ่งของประเทศในอุดมคติของคุณ"
3. คำตอบไหนโดนใจทีมงานมากที่สุด รับบัตรชมภาพยนตร์ "JACKIE หม้ายหมายเลขหนึ่ง" ในวันที่ 17 ม.ค. 2560 ที่โรงภาพยนตร์ Quartier CineArt ศูนย์การค้า ดิ เอ็ม ควอเทียร์ รางวัลละ 2 ใบ ทั้งหมด 20 รางวัล
4. ร่วมสนุกตั้งแต่วันที่ 9 - 13 มกราคม 2560
5. ประกาศผู้โชคดี 13 มกราคม 2560
6. ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดได้ โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องมีชื่อตรงตามบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล
7. ผู้โชคดีต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและเอกสารอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนดมาเป็นหลักฐานในการรับรางวัลด้วยตนเอง
8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องต้องยินยอมตกลงให้ความร่วมมือ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ต่างๆ ตามที่ บริษัท BEC-Tero Radio จำกัด กำหนดไว้ทุกประการ
9. การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้โชคดี เพื่อรับรางวัล ถือเป็นสิทธิ์ของ บริษัท BEC-Tero Radio จำกัด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด
10. หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือ ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล หรือของรางวัล หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผล เสียหายต่อทางรายการหรือ บริษัท BEC-Tero Radio จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันที หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ตัดสิทธิในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ
11. สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกของพนักงานบริษัท BEC-Tero Radio จำกัด และบริษัทในเครือ