Listen Live
Logo
Webcam
EVENT

.:: กติกา ::.

- เพียงติดตามฟัง เพียงคุณได้ยินเพลงของ Imagine Dragons ที่ดีเจกำหนดในแต่ละวัน
- แล้วโทรเข้ามาเป็นสายแรกที่เบอร์ 02-2690050 รับบัตรฟรี 2 ใบ
- ผู้โชคดี 1 ท่าน ได้รับบัตร 2 ใบ
- บัตรราคา 3,500 บาท/ใบ รวม 5 รางวัล
- ช่วงเวลาการร่วมกิจกรรม ในวันที่ 18 - 22 ธันวาคม 2560
- ติดตามฟังรายละเอียดกิจกรรม ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ทาง Eazy FM 105.5 ตั้งแต่เวลา 10.00-24.00 น.
- ของรางวัล จะไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดได้
- ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี 12% ตามมูลค่าของของรางวัลที่ได้รับ (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (ถ้ามี))
- การประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นบัตรคอนเสิร์ต ถือเป็นสิทธิ์ของ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัดโดยการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด
- หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือ ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือของรางวัล
หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผล เสียหาย ต่อทางรายการ หรือ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัดทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันที
หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ตัดสิทธิในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ
- สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกของพนักงานบริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัดและบริษัทในเครือ
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล กำหนดการ หรือเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า