Listen Live
Logo
Webcam
EVENT

.:: กติกา ::.

1. เพียงร่วมสนุกตอบคำถามในคอมเมนต์โพสต์กิจกรรมที่ Facebook : EAZY FM 105.5 ว่า "ถ้าวันหนึ่งคุณมีร่างโคลนนิ่ง คุณอยากพาร่างโคลนนิ่งของคุณไปทำอะไร"

2. คำตอบไหนโดนใจทีมงานมากที่สุด รับบัตรชมภาพยนตร์ 'Gemini Man (เจมิไนแมน)' ในวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 รอบ 2 ทุ่มตรง ที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สุขุมวิท-เอกมัย จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง

3. ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 พฤศจิกายน 2562

4. ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 11 พฤศจิกายน 2562

5. ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดได้ โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องมีชื่อตรงตามบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล

6. ผู้โชคดีต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและเอกสารอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนดมาเป็นหลักฐานในการรับรางวัลด้วยตนเอง

7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องต้องยินยอมตกลงให้ความร่วมมือ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ตามที่ บริษัท BEC-Tero Radio จำกัด กำหนดไว้ทุกประการ

8. การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้โชคดีเพื่อรับรางวัล ถือเป็นสิทธิ์ของ บริษัท BEC-Tero Radio จำกัด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

9. หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล หรือของรางวัล หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผลเสียหายต่อทางรายการหรือ บริษัท BEC-Tero Radio จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันที หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ตัดสิทธิในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ

10. สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกของพนักงานบริษัท BEC-Tero Radio จำกัด และบริษัทในเครือ