Listen Live
Logo
Webcam
EVENT

.:: กติกา ::.

1. วิธีการลงทะเบียนร่วมสนุก ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์กิจกรรมนี้ให้ครบถ้วน สำหรับผู้ร่วมเคยลงทะเบียนร่วมกิจกรรมอื่นๆ ก่อนหน้านี้ จะต้องลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ให้ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนเพียงครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้น แต่สามารถร่วมสนุกได้ตลอดระยะเวลากิจกรรมโดยไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำอีก (สงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนที่ถูกต้องและให้ข้อมูลที่เป็นจริงเท่านั้น)

2. การร่วมกิจกรรมผ่านทาง BEC-Tero Radio App สำหรับผู้ฟัง EAZY FM 105.5 มีขั้นตอนดังนี้

2.1) ผู้ร่วมกิจกรรมทำการลงทะเบียนร่วมสนุกตามที่แจ้งในข้อ (1)

2.2) ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องแชร์ Feeling Sticker พร้อมภาพกิจกรรมลุ้นบัตรคอนเสิร์ต “Eazy World Concert : Taylor Swift Reputation Stadium Tour” ขณะที่ได้ยินเพลงของ Taylor Swift เล่นอยู่ทาง EAZY FM 105.5 ผ่าน BEC-Tero Radio App ไปบน Instagram ของผู้ร่วมกิจกรรมเองตามบัญชีผู้ใช้ (Instagram Account) ที่ได้ลงทะเบียนไว้ แล้วเปิดแบบสาธารณะแล้วพิมพ์ข้อความ พร้อมพิมพ์ #EazyworldconcertTaylor

2.3) ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถแชร์ได้มากกว่า 1 ครั้งหรือจะแชร์เพียง 1 ครั้งต่อ 1 เพลงก็ได้เช่นกัน แล้วเมื่อได้ยินเพลงของ Taylor Swidt พร้อมภาพกิจกรรม Eazy World Concert แสดงขึ้นมาในครั้งต่อไปก็สามารถแชร์ได้ใหม่ตลอดระยะเวลากิจกรรมที่กำหนดไว้

3. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนและร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2561 และดีเจจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 8-31 ตุลาคม 2561 พร้อมพูดคุยกับผู้ที่ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ผ่านทางหน้าไมค์ และหน้าเว็บกิจกรรมที่ www.eazyfm.com

4. สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำตามขั้นตอนระบุไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน และผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในรอบแรกจะมีสิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกหาผู้โชคดี 2 ท่าน ที่จะได้ไปชมคอนเสิร์ต Taylor Swift

5. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้ารอบสัมภาษณ์จะต้องเข้าสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ ตามที่ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด กำหนดโดยจะแจ้งให้ทราบพร้อมกับการประกาศรายชื่อผู้โชคดี ทั้งนี้ผู้โชคดีต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและเอกสารอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนดมาเป็นหลักฐานในการรับรางวัลด้วยตนเองเท่านั้น หากท่านใดไม่สามารถเข้าสัมภาษณ์ตามวันที่กำหนดดังกล่าวทางเราจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ทันที

6. ผู้ที่ได้รับของรางวัล มีสิทธิได้รับรางวัล 1 รางวัล หรือ 1 ที่นั่ง เท่านั้น ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน ซื้อ-ขาย หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดได้ โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องมีชื่อตรงตามบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล

7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องยินยอมตกลงให้ความร่วมมือและยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ต่างๆ ตามที่ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด กำหนดไว้ทุกประการ

8. การคัดเลือกผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลถือเป็นสิทธิ์ของ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด โดยการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด

9. หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือ ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือของรางวัล หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผล เสียหาย ต่อทางรายการ หรือ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันที หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ตัดสิทธิในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ

10. พนักงานบริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัดและบริษัทในเครือไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้

11. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล กำหนดการ หรือเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

12. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ให้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นความจริงเท่านั้น