Listen Live
Logo
Webcam
EVENT

.:: กติกา ::.

1. ร่วมขอเพลงของ Little Mixผ่านทาง You Pick, We Play ตามขั้นตอนต่อไปนี้
- เข้าไปที่ www.eazyfm.com คลิกที่แบนเนอร์ "You Pick We Play
- หรือ BEC-Tero Radio app แล้วเลือก EazyFM.Com คลิกที่แบนเนอร์ You Pick We Play
- พิมพ์ชื่อเพลง Little Mix ที่คุณอยากฟัง
- กรอกข้อมูลของคุณให้ครบถ้วน ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ สำหรับการติดต่อกลับ
2. หากเพลงที่ถูกเปิดตรงกับเพลงที่คุณขอ ทางดีเจจะทำการคัดเลือกขึ้นมา 1 ผู้โชคดี
3. คัดเลือกผู้โชคดี วันละ 3 ท่าน รวม 15 วัน ทั้งหมด 45 ท่าน
4. ผู้โชคดีที่ได้รับการติดต่อกลับจากทีมงาน ทั้ง 45 ท่าน จะได้ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกหาผู้โชคดีในรอบสุดท้าย ที่จะได้ไปร่วมทริปกับ Eazy FM 105.5
5. ติดตามฟังรายละเอียดกิจกรรม ทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 และสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560
6. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเสียภาษี ของรางวัล 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัลที่ท่านได้รับ
7. ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดได้ โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องมีชื่อตรงตามบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล
8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องต้องยินยอมตกลงให้ความร่วมมือ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ต่างๆ ตามที่ บริษัท BEC-Tero Radio จำกัด กำหนดไว้ทุกประการ
9. การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้โชคดี เพื่อรับรางวัล ถือเป็นสิทธิ์ของ บริษัท BEC-Tero Radio จำกัด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด
10. หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือ ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล หรือของรางวัล หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผล เสียหายต่อทางรายการหรือ บริษัท BEC-Tero Radio จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันที หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ตัดสิทธิในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ
11. สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกของพนักงานบริษัท BEC-Tero Radio จำกัด และบริษัทในเครือ