Listen Live
Logo
Webcam
EVENT

.:: กติกา ::.

 1. ทายชื่อเพลง จากเนื้อเพลงสุดฮิตประจำวัน ว่าชื่อเพลงอะไร แล้วโทรมาที่ 02-269 0050
 2. คัดเลือกผู้โชคดีประจำวัน ๆ ละ 1 ท่าน ทุกวันจันทร์-ศุกร์
 3. สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 7 -31 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30-12.00น.
 4. ติดตามฟังรายละเอียดกิจกรรม ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ ทาง Eazy FM.105.5
 5. ในกรณีที่ของรางวัลต้องเสียภาษีของรางวัล ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเสียภาษี ของรางวัล 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัลที่ท่านได้รับ
 6. สงวนสิทธิ์การใช้ Voucher เฉพาะผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล และมีชื่อระบุบน Voucher เท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นเข้าพัก, ซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด
 7. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเสียภาษี ของรางวัล 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ท่านได้รับ
 8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องต้องยินยอมตกลงให้ความร่วมมือ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ต่างๆ ตามที่ บริษัท BEC-Tero Radio จำกัด กำหนดไว้ทุกประการ
 9. การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้โชคดี เพื่อรับรางวัล ถือเป็นสิทธิ์ของ บริษัท BEC-Tero Radio จำกัด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด
 10. หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือ ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล หรือของรางวัล หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผล เสียหายต่อทางรายการหรือ บริษัท BEC-Tero Radio จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันที หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ตัดสิทธิในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ
 11. สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกของพนักงานบริษัท BEC-Tero Radio จำกัด และบริษัทในเครือ