listen live


NEXT :
PREV :

.:: กติกา ::.

 • พิมพ์ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร ลงทะเบียนผ่าน Line Official : BecTeroRadio หรือ eazyfm.com แล้วเลือกประเทศที่คุณอยากไป พร้อมบอกเหตุผลว่าทำไมถึงอยากไปประเทศที่คุณเลือก
 • การลงทะเบียนในแต่ละครั้งสามารถเลือกสถานที่ท่องเที่ยวได้ 1 ที่เท่านั้น แต่สามารถลงทะเบียนร่วมสนุกได้ไม่จำกัด
 • ร่วมสนุกลงทะเบียนได้ตั้งแต่เที่ยงคืนของวันจันทร์ถึงเที่ยงวัน ของวันศุกร์ ในแต่ละสัปดาห์
 • ในแต่ละสัปดาห์ ดีเจประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวัน ทุกช่วงดีเจ ช่วงดีเจละ 1 ท่านผู้โชคดี ทุกวันศุกร์ในแต่ละสัปดาห์ ดีเจจะรวบรวมรายชื่อผู้โชคดีทั้งหมดที่มีสิทธิ์ลุ้นแพคเกจท่องเที่ยวประจำสัปดาห์ และทำการคัดเลือก 1 ผู้โชคดีที่จะได้รับแพคเกจทัวร์ประจำสัปดาห์ จำนวน 2 ที่นั่ง โดยจะทำการคัดเลือกในวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์
 • แจกแพคเกจท่องเที่ยวสัปดาห์ละ 1 รางวัล (ทุกวันศุกร์) รวม 4 สัปดาห์ รวม 4รางวัล ๆ ละ 2 ที่นั่ง
 • ช่วงเวลาการร่วมกิจกรรม ตั้งแต่ วันที่ 2-27 มีนาคม 2563
 • ติตตามฟังรายละเอียดกิจกรรม ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ทาง Eazy FM.105.5
 • สงวนสิทธิ์รางวัลเฉพาะผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น, ซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด
 • หากตรวจพบว่ามีการนำของรางวัลที่ได้ไปจำหน่าย หรือขายต่อ หรือยกสิทธิ์การเดินทางให้ท่านอี่น ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ยกเลิกของรางวัลดังกล่าวทันที และจะไม่มีการชดเชยของรางวัลไม่ว่ากรณีใด ๆ
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเสียภาษี ของรางวัล 12% ของมูลค่าของรางวัลที่ท่านได้รับ
 • รางวัลแพคเกจทัวร์จะต้องเดินทางเป็นกรุ๊ป และสามารถเดินทางร่วมกับท่านอื่นได้ ไม่สามารถแยกเดินทางได้
 • ระยะเวลาการเดินทางขึ้นอยู่กับโปรแกรมทัวร์ของแต่ละประเทศ และช่วงเวลาการเดินทางจะต้องได้รับการยืนยันจากทางบริษัททัวร์เท่านั้น ซึ่งวันเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และจะต้องเดินทางภายในปี 2563 เท่านั้น
 • โปรแกรมและรายละเอียดการเดินทางแต่ละประเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องต้องยินยอมตกลงให้ความร่วมมือ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ต่างๆ ตามที่ บริษัท BEC-Tero Radio จำกัด กำหนดไว้ทุกประการ
 • การคัดเลือก และประกาศรายชื่อผู้โชคดี เพื่อรับรางวัล ถือเป็นสิทธิ์ของ บริษัท BEC-Tero Radio จำกัด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด
 • หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือ ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล หรือของรางวัล หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผล เสียหายต่อทางรายการหรือ บริษัท BEC-Tero Radio จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันที หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ตัดสิทธิในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ
 • สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกของพนักงานบริษัท BEC-Tero Radio จำกัด และบริษัทในเครือ

“เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผู้โชคดีสามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และกลับเข้าสู่สภาวะปกติ”
App Downlaod IOS App Downlaod Android
เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม