Listen Live
Logo
Webcam
EVENT

.:: ของรางวัล ::.

1. สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2560
ของรางวัลคือ บัตรคอนเสิร์ต 2 ใบ/รางวัล จำนวน 15 รางวัล

2. สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2560
รางวัลคือ สิทธิ์ร่วมงาน Press Con พร้อมถ่ายรูปกับศิลปิน จำนวน 5 คู่