Listen Live
Logo
Webcam
EVENT

.:: กติกา ::.

1. สามารถร่วมสนุกได้ง่ายๆเพียงโพสท์รูปของคุณทาง www.eazyfm.com หรือ Social Media แล้ว #EazyExplorer พร้อมเหตุผลที่อยากไปร่วมทริปกับ Eazy FM (ตั้งค่าเป็น Public)
2. ติดตามรายชื่อผู้โชคดีได้ ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-24.00 น. ทาง Eazy FM 105.5
3. ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม-7 เมษายน 2560 รวมผู้ร่วมสนุกที่ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ทั้งหมด 60 ท่าน
4. ผู้โชคดีที่ได้รับการติดต่อกลับจากทีมงาน จะได้ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 10 เมษายน 2560
5. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเสียภาษี ของรางวัล 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัลที่ท่านได้รับ
6. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
7. การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้โชคดี เพื่อรับรางวัล ถือเป็นสิทธิ์ของ Eazy FM 105.5 และบริษัท BEC-Tero Radio จำกัด
8. หากผู้โชคดี หรือผู้ร่วมสนุก ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งอันมีผลเสียหายต่อทางรายการ Eazy FM 105.5 หรือ บริษัท BEC-Tero Radio จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกของพนักงานบริษัท BEC-Tero Radio และบริษัทในเครือ