Listen Live
Logo
Webcam
EVENT

.:: ของรางวัล ::.

ร่วมทริปเที่ยวและสัมผัสความเป็น "ที่สุด" ในสวิตเซอร์แลนด์
"Eazy Explorer : The Greatest of Switzerland"

ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเสียภาษี ของรางวัล 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัลที่ท่านได้รับ