Listen Live
Logo
Webcam
EVENT

.:: กติกา ::.

1.พิมพ์ ชื่อ-นามสกุล แล้วส่งมาที่ 484 9155 หรือลงทะเบียนผ่าน Line Official : BecTeroRadio พิมพ์ ชื่อ-นามสกุล พร้อมเบอร์โทร แล้วลุ้นว่าใครจะเป็นผู้โชคดีที่ที่ดีเจจะประกาศรายชื่อผ่านหน้าไมค์
2.ดีเจจะจับรายชื่อผู้โชคดีขึ้นมาชั่วโมงละ 1 ท่าน และท่านที่ได้รับคัดเลือกจะต้องโทรกลับเข้ามาในรายการ ภายใน 15 นาที ที่เบอร์ 02-269-0050 เพื่อรับ Package ที่พักจำนวน 1 รางวัล
3.จับรายชื่อผู้โชคดีทุกวันๆ ละ 10 ครั้ง แจกครั้งละ 1 รางวัล ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น.วันละ 10 รางวัล รวม 10 วันของรางวัล
4.รวมรางวัลทั้งหมด จำนวน 100 รางวัล
5.ช่วงเวลาการร่วมกิจกรรมตั้งแต่ วันที่ 19-30 มิถุนายน 2560
6.ติตตามฟังรายละเอียดกิจกรรม ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ทาง Eazy FM.105.5
7.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลและมีชื่อระบุตาม Voucher จะต้องเป็นผู้เข้าพักเอง ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นเข้าพัก หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด
8.ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเสียภาษีของรางวัล 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ท่านได้รับ
9. การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้โชคดีเพื่อรับสิทธิ์ร่วมสนุกถือเป็นสิทธิ์ของ Eazy FM 105.5 และบริษัท BEC-TERO RADIO COMPANY LIMITED เท่านั้น
10. หากผู้โชคดี หรือผู้ร่วมสนุกปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผลเสียหายต่อทางรายการ หรือบริษัท BEC-Tero Radio จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกของพนักงานบริษัท BEC-Tero Radio และบริษัทในเครือ